Pernahkah anda membaca buku cerita yang begitu menarik sehingga anda tidak dapat berhenti sampai lembaran yang terakhir? Pernahkah anda membaca buku cerita yang memiliki kesan...